کمی بیشتر آشنا شویم

درباره برندگروپ

شركت ما ناگريز است ارزشهای خود را تعريف و  آنها را بصورت مستند ارائه نمايد ارزشهايی كه برای شرکت مهم است و قصد دارد آنرا برای كليه كاركنان تبديل به يك فرهنگ نموده و ضمن مراقبت از اين دارائی با ارزش، با آن زندگی كند. تجربه به ما نشان داده است كه بدون وجود يك فرهنگ نيك انديشی و اعتقاد به اخلاق كار و داشتن تخصص نمی توانيم احترام و وفاداری كاركنان و مشتريان را جلب كنيم و حتي فراتر از آن …

از سال ۱۳۹۰ تاکنون

” ما معتقدیم بدون توجه به ارزشهای که در زیر به آن اشاره می نمائیم ، پتانسيل تبديل شدن به يك برند را در عصر ارتباطات  و در این دهکده جهانی از دست مي دهيم و شاهد مرگ تدريجي نام تجاری خود خواهيم بود

ارزش‌های گروه مشاورین برند

متعهد و با انصاف

صداقت ، امانت داری ، وفای به قول ، پاسخگويی، نظم و وقت شناسی ،احترام به كرامت انسانی کارکنان و مشتریان

مشتری محوری

جلب رضايت مشتريان و وفادار نمودن آنها با ارائه دانش کاربردی با فناوریهای پیشرفته بویژه در فضای مجازی و با کیفیت مناسب و قيمت هاي رقابتي   که مورد درخواست مشتريان هدف ما  می باشد

دانائی محوری

خلاقيت و نوآوری ، بهبود مستمر،  هم افزائی ، ياد گيری، انظباط  و ارتقاء دانش کارکنان با بهره گیری  از دانش متخصصین داخلی و بین المللی ، به عنوان مهمترین سرمایه شرکت در ایجاد  یک تصویر ذهنی مثبت و کسب اعتماد مشتریان و تبدیل نمودن مشتریان راضی به مشتریان وفادار

90 پروژه

موفق و به یاد ماندنی

58 مشتری

دوستـــ داشتنی

10 سال

تجربه حضور در بازار

کپی رایت 1403-1390© - گروه مشاورین برند | کلیه حقوق محفوظ است