پادکست ها

مجموعه پادکست های دکتر سمیعی نصر در حوزه برندینگ

مجموعه پادکست های دکتر سمیعی نصر جهت حمایت از کسب و کار های ایرانی به صورت رایگان منتشر میشود