راز موفقیت برندهای برتر جهان

  • ۱۲ ویژگی برندهای موفق
  • نویسنده: محمود سمیعی نصر
  • ناشر : نشر چشمه
165

صفحه