مدیریت تکنولوژی

  • مفاهیم و اصول برند و برند سازی
  • نویسنده: محمود سمیعی نصر
  • ناشر : نشر چشمه
144

صفحه