کتاب نکات طلایی برند و برندینگ

  • جملات قصار، متن های زیبا از بزرگان، کارافرینهای جهان
  • نویسنده: محمود سمیعی نصر
  • ناشر : نشر وانیا
134

صفحه