هفت رویکرد در مدیریت برند

  • مدیریت برند: تحقیق، تئوری و تمرین
  • نویسنده: محمود سمیعی نصر
  • ناشر : نشر چشمه
404

صفحه