یک کسب و کار دارای اندیشه،  توجه زیادی به قول برند و طراحی خدمات خود و پشتیبانی آن معطوف میکند

رشد اقتصادی کشور در گروه تبدیل شدن محصولات و شهرهای ایرانی به برندهای جهانی است و آن هم در گروه توجه به سه حلقه طلایی است:  برند محصول، برند ملی و برند سازمان.  این حلقه ها هر چقدر  هم قوی باشند از ناحیه ضعیف ترین حلقه پاره خواهند شد.

راه اندازی یک کسب و کار بدون تفکر برندینگ و محوریت برند برای آن یک اشتباه نابخشودنی در تجارت است.

رضایتمندی مشتری از یک تجربه خوشایند با برند شما حتی می‌تواند حساسیت روی قیمت را کاهش دهد.

یک قول واقعی می تواند یک مشتری را به سرمایه همیشگی( مشتری مادام العمر) یک بنگاه اقتصادی تبدیل کند.

 نتایج موفقیت در فرایند تبدیل قول  برند به مزیت رقابتی:

 ۱ خلق کارکنان وفادار با رفتار شهروندی و متعهد به تحقق اهداف شرکت در راستای برندینگ شرکت

 ۲ اعتماد راسخ بر این باور که تنها مشتری است که ما را ارزیابی می نماید  و آینده شغلی ما را تضمین می کند 

 ۳ تحقق واقعی شعار مشتری مداری به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی شرکت 

 ۴ خلق بزرگترین مزیت رقابتی پایدار و نقطه تمایز شرکت در مقابل با رقبا

 ۵ برقراری ارتباط مهم( شرکت- کارمند) و( کارمند- مشتری) و( شرکت- مشتری)

 ۶ افزایش شاخص های رضایتمندی مشتری و تبدیل نمودن آنها به مشتریان وفادار

چرخه قول  برند:

  •  ارتباطات( قول  به مشتری داده میشود)
  • موشکافی مصرف کننده این قول را تحلیل و بررسی می‌کند)
  • قبول( مشتری  قول  را می پذیرد)
  • مراقبت و مواظبت( مصرف کننده به مقایسه این قول با سایر موارد موجود ادامه می دهد)
  •  شناخت پذیرش و تغییر محیط سازمان های صنعتی توسط کارکنان و در جهت مدیریت استقرار یک برند، امری حیاتی است
  •  در همه چیز صرفه جویی نمایید به غیر از آموزش،  با آموزش در همه چیز صرفه جویی نمایید